Domácí škola Praha

Motto

Člověk se vzdělává, učí celý život. Je důležité, co má žák umět a znát, ale neméně důležité je i to, aby se učil se zájmem, radostí a vše, co se naučí bylo smysluplné.


V září 2018 jsme otevřeli skupinu individuálního vzdělávání žáků („Domácí škola“) prvního stupně základní školy (max. 10-12 dětí 1. až 5. ročníku). Pro děti zabezpečujeme plnohodnotnou výuku, stravu i mimoškolní a zájmové aktivity v rozsahu dle vašich požadavků (standardně 5 dní v týdnu nebo individuálně, dle dohody).

Co nabízíme
  • Vstřícný a profesionální přístup k žákům a rodičům, řešení jejich individuálních potřeb.

  • Společná setkávání rodičů, žáků a učitelů při práci na různých zajímavých projektech.

  • Partnerský a respektující přístup.

  • Úzkou spolupráci s rodiči a žáky - snažíme se být komunitní školou.

  • Využívání prožitkových aktivit ve výuce - zařazování prvků Montessori pedagogiky, metod kritického myšlení, projektů apod.

  • Možnosti slovního hodnocení, sebehodnocení žáků, práce s chybou apod.

  • Další mimoškolní a zájmové aktivity – odpolední aktivity dětí, různé výlety, vycházky, pobyty v přírodě, exkurze apod. - nabídka dle zájmu dětí a rodičů.

  • Poradenství a pomoc při vyřízení Individuálního vzdělávání vašeho dítěte.

Praktické informace

Sídlíme ve velmi pěkných prostorech v Brabcově ulici č. 2, Praha 4, v bezprostřední blízkosti stanice metra Pražského povstání. O výuku a další aktivity pro děti se spolu se mnou stará asistentka (věnuje se také výuce angličtiny a výtvarné výchově) a anglicky mluvící učitel (rodilý mluvčí, učitel anglické konverzace a zároveň trenér mnoha sportů a instruktor nejrůznějších volnočasových, především outdoorových aktivit).

Naše domácí škola je otevřená ve všední dny od 9 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek na ni navazují ještě kroužky (16-18 hodin) - sportovní kroužek vedený v anglickém jazyce a výtvarný ateliér.

Kromě standardní výuky pořádáme jednou měsíčně celodenní výlety, navštěvujeme divadelní představení a koncerty, věnujeme se třeba také praktické výuce etikety. 

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v zahraničí, se kterými pořádáme výměnné pobyty. Pokrýváme také výuku tělesné výchovy (včetně lyžařského kurzu a výuky plavání)...

O mně

Jmenuji se Hanka Nováková a ve školství se pohybuji už delší dobu. Nejprve jako vychovatelka ve školní družině, pak jako učitelka na 1. stupni ZŠ a následně jako učitelka v montessori třídách. Po 6 letech učení v montessori třídách jsem se vrátila zpět do klasické ZŠ a zjistila jsem, že mi tento způsob výuky již nevyhovuje a nenaplňuje mě. Proto jsem se rozhodla jít vlastní cestou, cestou individuálního domácího vzdělávání a založila jsem "Domácí školu Praha".

Jak funguje „domácí vzdělávání“?

Rádi Vám vše vysvětlíme při osobním jednání - neváhejte nás kontaktovat. Více se dozvíte třeba na následujících stránkách www.sancedetem.cz

© 2018 Domácí škola Praha