Domácí škola Praha

 Přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23 pro žáky 1. až 8. třídy!

Motto

Člověk se vzdělává, učí celý život. Je důležité, co má žák umět a znát, ale neméně důležité je i to, aby se učil se zájmem, radostí a vše, co se naučí bylo smysluplné.

Domácí škola Praha je skupina individuálního vzdělávání žáků („Domácí škola“) prvního a druhého (zatím 6. a 7. třída, v roce 2022/23 až do 8. třídy) stupně základní školy (max. dohromady 25 dětí 1. až 8. ročníku). Pro děti zabezpečujeme plnohodnotnou výuku, stravování i mimoškolní a zájmové aktivity v rozsahu dle vašich požadavků (standardně 5 dní v týdnu nebo individuálně, dle dohody).

Co nabízíme
  • Vstřícný a profesionální přístup k žákům a rodičům, řešení jejich individuálních potřeb.

  • Společná setkávání rodičů, žáků a učitelů při práci na různých zajímavých projektech.

  • Partnerský a respektující přístup k dětem.

  • Úzkou spolupráci s rodiči a žáky - snažíme se být komunitní školou.

  • Využívání prožitkových aktivit ve výuce - zařazování prvků Montessori pedagogiky, metod kritického myšlení, projektů apod.

  • Možnosti slovního hodnocení, sebehodnocení žáků, práce s chybou apod.

  • Další mimoškolní a zájmové aktivity – odpolední aktivity dětí, různé výlety, vycházky, pobyty v přírodě, exkurze apod. - nabídka dle zájmu dětí a rodičů.

  • Poradenství a pomoc při vyřízení Individuálního vzdělávání vašeho dítěte.

Praktické informace

Sídlíme ve velmi pěkných prostorech v Brabcově ulici č. 2, Praha 4, v bezprostřední blízkosti stanice metra Pražského povstání. O výuku a další aktivity pro děti se spolu s třídní učitelkou (viz dále) starají další kvalifikovaní pedagogové (jeden z nich anglický rodilý mluvčí) a další externí lektoři (aktuálně až 8 učitelů). Hlavně při mimoškolních akcích spolupracujeme s dalším anglicky mluvícím učitelem (rodilý mluvčí, učitel anglické konverzace a zároveň trenér mnoha sportů a instruktor nejrůznějších volnočasových, především outdoorových aktivit).

Naše domácí škola je otevřená ve všední dny od 8 do 16 hodin, vlastní výuka probíhá od 9 do cca 15 hodin (podle ročníku).

Kromě standardní výuky pořádáme také celodenní výlety, navštěvujeme divadelní představení, koncerty a muzea, nebo se věnujeme nejrůznějším sportům (plavání, bruslení, skateboarding, lezení na horolezecké stěně, atd.).

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi u nás i v zahraničí, se kterými pořádáme výměnné pobyty. Pokrýváme také výuku tělesné výchovy (včetně lyžařského kurzu a výuky plavání)...

Vedoucí školy a třídní učitelka

Jmenuji se Hanka Nováková a ve školství se pohybuji už delší dobu. Nejprve jako vychovatelka ve školní družině, pak jako učitelka na 1. stupni ZŠ a následně jako učitelka v montessori třídách. Po 6 letech učení v montessori skupinách jsem se vrátila zpět do klasické ZŠ a zjistila jsem, že mi tento způsob výuky již nevyhovuje a nenaplňuje mě. Proto jsem se rozhodla jít vlastní cestou, cestou individuálního domácího vzdělávání a založila jsem "Domácí školu Praha".

Jak funguje „domácí vzdělávání“?

Rádi Vám vše vysvětlíme při osobním jednání - neváhejte nás kontaktovat. Více se dozvíte třeba na následujících stránkách www.sancedetem.cz

© 2018 Domácí škola Praha